EasySert po raz pierwszy w linii
18 lut 2010 12:56

W kanadyjskim wydawnictwie prasowym London Free Press zrealizowano instalację, w ramach której po raz pierwszy połączono w linii dwa systemy wkładkujące EasySert firmy Ferag. Dzięki tym dwóm systemom, z których każdy jest zasilany przez 20 nakładaków, wydawnictwo może doskonale poradzić sobie z rosnącą liczbą wkładkowanych produktów i zdobywać nowe segmenty rynku. London Free Press powstało w roku 1847, a obecnie wchodzi w skład Sun Media Corporation. W należącej do wydawnictwa drukarni jest produkowanych – oprócz gazet drukowanych w średnim nakładzie 115 tys. egz. - 30 tygodników oraz wiele gazetek z ogłoszeniami. Pozytywne doświadczenia Sun Media Corporation z urządzeniami Feraga spowodowały zainstalowanie w London Free Press dwóch systemów EasySert umożliwiających wkładkowanie 20 wrzutek do jednego głównego produktu. Rozwiązanie to odpowiada również wymaganiom wydawcy regionalnego, który chce podbijać nowe rynki dzięki segmentacji. Dwa systemy wkładkujące zostały – na życzenie klienta - połączone on line z dwoma pracującymi już w drukarni transporterami UTR. London Free Press oferuje swoim klientom wkładkowanie począwszy od 50 egzemplarzy. Aby można było wykorzystywać linie EasySert bez zbytnich strat w takich warunkach, technicy Feraga musieli na nowo zaadaptować system sterujący LineMaster. Instalacja została więc najpierw zmontowana w fabryce w Hinwil i poddana intensywnym testom. W połączeniu z nowym systemem sterującym EasySert przeszedł test pozytywnie, bez zmniejszania prędkości nawet w przypadku 20 wrzutek w 1 produkcie. Rezultatem zainstalowania dwóch nowych linii wkładkujących możliwości London Free Press w tym zakresie znacząco wzrosły, podobnie jak pozycja drukarni w grupie Sun Media Corporation, co zaowocowało przeniesieniem do niej produkcji kolejnego tytułu. Na podstawie informacji firmy Ferag opracowała IZ