WAT z certyfikatami ISO
18 lut 2010 14:44

Wojskowa Akademia Techniczna otrzymała certyfikaty ISO 9001:2008, które są efektem wdrożenia na uczelni systemu zarządzania jakością. Zakres wdrożonego systemu obejmuje „zapewnienie realizacji działalności statutowej: dydaktycznej, naukowo-badawczej i wdrożeniowej poprzez planowanie i realizację zakupów towarów i usług oraz planowanie i realizację inwestycji i remontów”. Certyfikacja trwała niemal 5 lat i rozpoczęła się od gruntownej analizy i weryfikacji procedur stosowanych wewnątrz uczelni. „Proces udoskonalania trwa cały czas, a wdrożenie systemu gwarantuje utrzymanie najwyższego poziomu jakości usług świadczonych przez naszą uczelnię” – podkreśla Dariusz Pomaski, pełnomocnik rektora WAT ds. rozwoju. Audyt certyfikujący przeprowadziła włoska firma IMQ, a certyfikaty zostały przyznane na 3 lata. WAT jest jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni technicznych w Polsce. W ubiegłym roku była najczęściej nagradzaną polską uczelnią techniczną na świecie – w międzynarodowych konkursach innowacyjności naukowcy WAT zdobyli ponad 20 medali i wyróżnień. Opracowano na podstawie informacji WAT