Już wkrótce konferencja nt. kierunków rozwoju polskiej poligrafii
22 lut 2010 11:13

W dniach 8-9 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się konferencja naukowo-techniczna „Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem”. Organizatorami konferencji są ośrodki badawcze i instytucje naukowe zajmujące się tematyką poligrafii i opakowań, Polskie Izby: Druku i Opakowań, Sekcja Poligrafów SIMP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Seminarium będzie dotyczyło sytuacji na rynku poligrafii i opakowań, potencjalnych kierunków rozwoju oraz sposobów przezwyciężania problemów stojących obecnie przed branżą, również zwiększenia roli poligrafii jako gałęzi nauk technicznych. Przewidziano udział ok. 400 uczestników z całego kraju. Organizatorzy liczą na to, że impreza stanie się również okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Będzie to pierwsza od wielu lat tak duża impreza o charakterze naukowo-technicznym zorganizowana przez polskie środowisko poligraficzne. Ma ona również posłużyć prezentacji dorobku polskich inżynierów i naukowców zajmujących się tą tematyką, przedstawić problemy stojące przed branżą w Polsce i Europie oraz określić kierunki kształcenia techników i inżynierów poligrafów w dostosowaniu do wymagań pracodawców. Konferencja ma także wskazać możliwości poszukiwania nowych dróg rozwoju przemysłu poligraficznego, w tym opakowań drukowanych. Kwestia ta jest istotna, ponieważ w dobie szybkich zmian technologicznych poligrafia przestaje być tylko częścią branży medialnej, a zaczyna odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych metodach produkcji materiałów i urządzeń. W skład rady programowej konferencji weszli przedstawiciele środowiska naukowego oraz uznani specjaliści z zakresu technologii poligraficznych. W części plenarnej zostaną zaprezentowane ogólne problemy stojące przed branżą, które następnie będą rozwinięte w trakcie dwóch sesji specjalistycznych. Ważnym elementem będzie także prezentacja praktycznych osiągnięć technologicznych czołowych polskich firm działających w tej branży. Łącznie w ciągu obu sesji przewidziano ponad 20 wystąpień specjalistycznych. Szczegółowe informacje o konferencji, jej program oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronach internetowych organizatorów: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego – www.cobrpp.com.pl Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań – www.cobro.org.pl Instytut Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej – ip.wip.pw.edu.pl Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej – www.inpap.p.lodz.pl Polska Izba Druku – www.izbadruku.org.pl Polska Izba Opakowań – www.pio.org.pl Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – www.spsimp.pl Międzynarodowe Targi Poznańskie – poligrafia.mtp.pl; taropak.mtp.pl Opracowano na podstawie informacji COBRPP