Nowy karton do ekologicznych opakowań płynów
26 lut 2010 09:17

Koncern Stora Enso poinformował o wprowadzeniu do swojej oferty nowej wersji kartonu Stora Enso Natura, przeznaczonego do produkcji opakowań płynów. Charakteryzujące go niższa gramatura bazowa i wyższa jakość zadrukowywania to odpowiedź skandynawskiej firmy na rosnące wymagania klientów w zakresie stabilności, wysokiej jakości i proekologiczności, które osiągnięto dzięki zastosowaniu surowców o wyższej wydajności. Gdy do procesu produkcyjnego stosuje się mniejszą ilość surowców, staje się on bardziej efektywny i energooszczędny. Drugi z wymienionych parametrów wiąże się ściśle z niższą emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W ostatnich latach Stora Enso wdrożyła szereg programów produkcyjnych, umożliwiających systematyczną redukcję gramatury wytwarzanych opakowań płynów. W rezultacie współczesne kartony produkowane przez skandynawski koncern są znacznie lżejsze niż kiedyś, przy jednoczesnej wyższej ich jakości i lepszym wyglądzie. Karton opakowaniowy o niższej gramaturze pozwala właścicielom marek spełniać wymagania dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie opakowań, która zakłada zminimalizowanie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko naturalne. Poprawiona wydajność w dziedzinie materiałów generuje oszczędności materiałowe, redukuje koszty transportu oraz opłaty ponoszone przez firmy z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wyższą jakość kartonu Stora Enso Natura uzyskano dzięki inwestycjom rzędu 45 mln euro w maszynę produkcyjną BM4, pracującą w zakładach Stora Enso w fińskiej Imatrze w latach 2008-2009. Szeroko zakrojony program inwestycyjny obejmował usprawnienia w częściach maszyny związanych z sekcją sitową, prasowania i kalandrowania. Rodzina kartonów Stora Enso Natura obejmuje gatunki przeznaczone do opakowań na mleko i jego przetwory, soki, herbatę, kawę, wino i wodę. Wśród typowych zastosowań spoza rynku spożywczego można wymienić opakowania na detergenty, zmiękczacze fabryczne czy środki higieny osobistej. Najważniejsze rynki, na jakie kierowane są kartony Stora Enso Natura, to Europa i Azja. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso