Wysokie redukcje zapisów w emisji obligacji Arctic Paper
26 lut 2010 11:16

Firma Arctic Paper SA z sukcesem zakończyła niepubliczną emisję obligacji. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 186 mln PLN. Wpływy z emisji w kwocie do 150 mln PLN zostaną przeznaczone na sfinansowanie części kosztów nabycia 100 proc. akcji Grycksbo Paper Holding AB. Pozostała część pozyskanych z emisji środków umożliwi spółce zmniejszenie kwoty planowanego finansowania działalności z kredytu bankowego. Wśród inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji Arctic Paper SA znalazło się ponad 20 renomowanych polskich instytucji finansowych, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, a także firmy ubezpieczeniowe. W ramach Programu Emisji Obligacji wyemitowano obligacje kuponowe, dla których poziom redukcji zapisów wyniósł około 77 proc. oraz obligacje zerokuponowe, dla których redukcja wyniosła około 86 proc. „Wysoki poziom redukcji zapisów w ramach zakończonej właśnie emisji obligacji świadczy o zaufaniu inwestorów do naszej spółki oraz o tym, że dostrzegają oni strategiczne znaczenie przejęcia Grycksbo, które istotnie wzmocni naszą pozycję rynkową i pozwoli skokowo zwiększyć udziały w europejskim rynku” – powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Arctic Paper SA. Umowa nabycia Grycksbo Paper Holding AB została zawarta w dniu 7 grudnia ub.r. Przejście tytułu prawnego do akcji Grycksbo na rzecz Arctic Paper SA nastąpi 1 marca 2010 roku. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper