Krzysztof Żarnotal ponownie prezesem zarządu PWPW
2 mar 2010 09:29

W wyniku postępowania konkursowego dnia 25 lutego br. prezesem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA ponownie został Krzysztof Żarnotal, związany z Wytwórnią od 2004 roku. Krzysztof Żarnotal rozpoczął pracę w PWPW SA w 2004 r. wygrywając konkurs na dyrektora Pionu Handlowego. Od sierpnia do grudnia 2006 pełnił funkcję prokurenta naszej spółki. Od stycznia 2007 do stycznia 2008 był członkiem zarządu ds. produkcyjnych. Przez pierwszy kwartał 2008 r. pełnił funkcję p.o. prezesa PWPW SA, a od 28 marca 2008 r. jest prezesem PWPW SA. Karierę zawodową rozpoczął od asystentury w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był członkiem zarządu Nida Gips. Pełnił również funkcje m.in. dyrektora Echo Media, dyrektora generalnego wydawnictwa MAC Edukacja oraz prezesa zarządu wydawnictwa Przekrój Sp. z o.o. 

Krzysztof Żarnotal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu UW. Uzyskał też dyplom MBA University of Illinois at Urbana-Champaign. Opracowano na podstawie informacji PWPW