Nowa drukarnia prasowa Mediów Regionalnych w Zielonej Górze
2 mar 2010 12:07

Nowa drukarnia prasowa Mediów Regionalnych działa od stycznia br. w Zielonej Górze. Dotychczasowe wyposażenie drukarni prasowej, które stanowiła m.in. używana przez wiele lat maszyna MAN Cromoset 630, nie przystawało do wymagań współczesnego rynku poligraficznego. Przygotowanie form drukowych oparte było na technologii naświetlania klisz. Na początku 2009 roku rozpoczęto przebudowę zaplecza. Po przebudowie budynku zakupiono nową, w pełni zautomatyzowaną linię do naświetlania i perforowania form drukarskich w systemie CtP. Następnie rozpoczął się proces montażu nowej maszyny drukującej amerykańskiej konstrukcji Tensor D1400. Jest to w pełni zautomatyzowana linia do produkcji gazet, wspomagana cyfrowymi systemami sterowania i umożliwia wydrukowanie w ciągu godziny 35 tys. w pełni kolorowych gazet o objętości maksymalnej 48 stron. Maszyna drukująca ma 19,5 m długości, 8,6 m wysokości i waży ok. 160 ton. W nowej drukarni od 18 stycznia drukowane są stałe dodatki do „Gazety Lubuskiej”. 2 lutego do kiosków trafiła „Gazeta Lubuska” po raz pierwszy wydrukowana w całości na nowej maszynie. W ukazującej się od 1952 r. gazecie po raz pierwszy w historii wszystkie strony są kolorowe, co zbiegło się również z wprowadzeniem odświeżonego logo i nowego layoutu. Opracowano na podstawie informacji firmy Media Regionalne