Ponad 6000 systemów :Apogee
3 mar 2010 09:46

Agfa Graphics poinformowała, że na całym świecie pracuje już ponad 6000 systemów z rodziny :Apogee. Od blisko roku na rynku dostępna jest jego najnowsza wersja 6.0. Jak wynika z informacji producenta, w przypadku wszystkich nowych wdrożeń klienci zamawiają najbardziej aktualne funkcje i opcje programu; a od chwili wprowadzenia na rynek :Apogee 6.0 ponad 30 proc. dotychczasowych użytkowników dokonało aktualizacji do nowej wersji. Wraz z pojawieniem się na rynku pakietu :Apogee Suite 6.0 firma Agfa Graphics uzupełniła ofertę programów, jak również dokonała istotnych zmian w dotychczasowym systemie. W efekcie użytkownicy odnotowali znaczący wzrost wydajności pracy, sięgający nawet 30 proc. na tych samych komputerach. „Za sprawą systemu :Apogee Prepress 6.0, w którym zaimplementowano najnowszy mechanizm rastrowania danych Adobe PDF Print Engine 2.0, zauważyliśmy, że do obróbki takiej samej bądź nawet większej liczby stron potrzebujemy zaledwie dwóch modułów PDF Render, a nie czterech, jak to miało miejsce w przypadku :Apogee 5.0” – mówi Jamie Awford, menedżer działu prepress w firmie Stephens and George Print Group. „Rozwiązanie :Apogee było pionierem rynkowym w czasach, gdy standardem stawał się PDF, jak również gdy wprowadzony został format JDF – wyjaśnia Erik Peeters, menedżer produktu w Agfa Graphics odpowiedzialny za sprzedaż systemów :Apogee. – Ostatnie decyzje biznesowe w postaci wprowadzenia w :Apogee własnego narzędzia do wstępnej weryfikacji plików (Preflight) czy też zautomatyzowania modułu InkSave, pozwalającego na uzyskanie oszczędności w zużyciu farby, są siłą napędową rozwoju wielu segmentów produkcji poligraficznej.” Warto nadmienić, że wśród 6000 systemów :Apogee zainstalowanych w firmach na całym świecie ponad 100 pracuje w polskich naświetlaniach i drukarniach. Mówi Krzysztof Sadziński, presales manager w firmie Agfa Graphics Sp. z o.o.: „System :ApogeeX wprowadziliśmy na rynek w 2002 roku. Dziś w Polsce pracuje ogółem 110 systemów z rodziny :Apogee, z czego 25 w najnowszej wersji 6.0. Jesteśmy dumni, że ponad 17 proc . klientów skorzystało z możliwości aktualizacji do najnowszej wersji. Rodzimi użytkownicy tego oprogramowania podkreślają również znaczący wzrost jego wydajności; np. w gdańskiej firmie Grafix Centrum Poligrafii, gdzie system :Apogee Prepress wdrożono wraz z dwiema pełnoformatowymi naświetlarkami CtP, czas niezbędny na przetwarzanie plików został zredukowany o 50 proc.” Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa