Nominacje w Grupie Xerox
8 mar 2010 11:52

Rada nadzorcza Xerox wybrała Armando Zagalo de Lima na stanowisko wiceprezesa wykonawczego Xerox Corporation; Russelowi Peacockowi powierzono stanowisko senior vice president. Tak więc od 1 marca br. Armando Zagalo de Lima (51) pełni funkcję prezesa Xerox Global Customer Operations. Jest odpowiedzialny za całość działań związanych z obsługą - serwisem, sprzedażą i zarządzaniem – klientów Grupy Xerox w dziedzinach technologii dokumentarnych, usług i rozwiązań. W dalszym ciągu będzie też zarządzał Xerox Europe oraz działalnością firmy w Ameryce Północnej oraz na rynkach rozwijających się. Russell Peacock (51) został prezesem Xerox North America, odpowiada także za działy Solutions Group i Channels Group. Dotychczas nadzorował działalność Channels Group w Ameryce Północnej; podlegały mu dziedziny sprzedaży bezpośredniej oraz pośredniej, przedstawiciele Xeroksa i systemy Global Imaging. Peacock w dalszym ciągu będzie się tym zajmował w ramach swoich nowych funkcji. Na podstawie Grapiline.com opracowała IZ