Pryzmatyczny system druku znaków zabezpieczających
9 mar 2010 10:25

Amerykańska firma Sekuworks LLC zaczęła oferować pryzmatyczny druk zmiennych znaków zabezpieczających. Może to być samodzielny druk albo dodatkowa identyfikacja autentyczności dokumentów lub markowych produktów w aplikacjach, gdzie użycie numeru, obrazu czy też kodu jest gwarancją wysokiego zabezpieczenia autentyczności. Znaki zabezpieczające objęte ochroną patentową oferują nowy poziom zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowa technologia pozwala na dodatkowe zapewnienie autentyczności i zapobiega oszustwom dzięki pryzmatycznemu wielokolorowemu drukowi zmiennych znaków. Zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do tradycyjnego druku jednokolorowego polega na tym, że pryzmatyczne zmienne znaki są drukowane dwoma lub większą liczbą kolorów, które nieznacznie nakładają się na siebie w obszarze przechodzenia kolorów. Nakładanie się kolorów jest intencyjne, kontrolowane i uszeregowane, tak że zmienne znaki nie ulegają żadnej deformacji. Znaki zabezpieczające mogą być powlekane, drukowane na powlekanej powierzchni albo być kombinacją obu technik. Pryzmatyczny zabezpieczający druk zmiennych cyfr dostarcza informacji, zapewnia autentyczność i zabezpiecza przed fałszowaniem poprzez projektowanie, generowanie i aplikowanie specyficznych wielokolorowych pryzmatycznych zmiennych znaków. Te ostatnie wspólnie z różnorodnie łączonymi kolorami tworzą znakomite zabezpieczenia trudne do podrobienia. Zabezpieczenia weryfikuje się stosując standardową inspekcję, wizualną ocenę powiększenia unikalnego nałożenia punktów, za pomocą urządzeń odczytujących ukryte znaki zabezpieczające czy też automatycznej kontroli. Separacja kolorów w pryzmatycznym druku zmiennych znaków może być drukowana dwoma sposobami: 1) rozprzestrzeniając zmienne znaki wzdłuż pełnej długości obrazu lub też 2) rozdzielając obraz na wstępnie zdefiniowane segmenty z przechodzeniem kolorów występującym w obrębie zmiennych znaków. Druk może być wykonany przy użyciu takich technologii jak: inkjet, laser, transfer termiczny oraz na maszynach cyfrowych. Firma Sekuworks, mieszcząca się w Harrisom w stanie Ohio, zintegrowała różnorodne technologie zabezpieczające, włączając w to wklęsłodruk, sitodruk, holografię, druk zmiennych danych i kodu w jednym procesie. The Northern Banknote będący oddziałem firmy Sekuworks produkuje dokumenty dla wielu instytucji rządowych i finansowych na całym świecie. Na podstawie „L&NW Prismatic Security Information Printing” opracował TG