Startuje Instytut Doskonalenia Produkcji
10 mar 2010 09:15

Instytut Doskonalenia Produkcji to nowa inicjatywa mająca na celu promocję i poprawę standardów produkcji w polskich przedsiębiorstwach. IDP to podmiot naukowo-dydaktyczny działający w zakresie produkcji i automatyki. Powstał z inicjatywy firm doradczych oraz dyrektorów produkcji koncernów polskich i zagranicznych w celu prowadzenia wspólnej działalności naukowej, wymiany doświadczeń, organizowania szkoleń i konferencji oraz publikowania raportów i analiz rynku. Głównym zadaniem IDP jest wychodzenie naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu na wiedzę z zakresu zarządzania produkcją. Moda na audyty produkcyjne i wdrażanie rozwiązań lean management w polskich przedsiębiorstwach jest coraz bardziej zauważalna i to nie bez powodu. Wdrożenia nowych technologii w zakładach produkcyjnych nie tylko zwiększają stopień wykorzystania parku maszynowego, gwarantują poprawę jakości oraz zmniejszają pracochłonność, ale również polepszają warunki pracy. Zadaniem Instytutu będzie także szkolenie doradców i konsultantów oraz wymiana wiedzy pomiędzy praktykami produkcji a katedrami naukowymi polskich uczelni. IDP to jedyna niezależna instytucja zrzeszająca ekspertów z dziedziny optymalizacji produkcji w Polsce. Jako organizacja non-profit, Instytut Doskonalenia Produkcji oferuje wsparcie merytoryczne na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce, organizuje szkolenia, pracuje na rzecz zmiany mentalności w kierunku rozwoju kadr produkcyjnych, poprzez kreowanie nowych standardów opartych na rozwoju, kształceniu i motywowaniu kadr. „Wierzymy, że dzięki naszej działalności uda nam się zdobyć zaufanie wielu przedsiębiorstw tak, aby wspólnie móc konkurować z zachodnimi przedsiębiorstwami pod względem wydajności produkcji. Chcemy, aby nasz Instytut był postrzegany jako niezależna jednostka działająca tylko pro publico bono dla rozwoju polskiej gospodarki i jej konkurencyjności” - powiedział Tomasz Król, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji. Więcej na http://www.instytutdp.pl/ Opracowano na podstawie informacji IDP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>