VAT na druk: dostawa towaru czy usługa?
10 mar 2010 12:58

Jak informowaliśmy w styczniowej „Poligrafice”, Unijny Komitet ds. VAT przedstawił projekt zmian w Rozporządzeniu nr 1777/2005 do Dyrektywy 2006/112 EC w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT). Zapowiadane zmiany mają wprowadzić od 1 stycznia 2010 r. jednoznaczną interpretację opodatkowania druku. I tak, zgodnie z art.7 ust.1 lit. b tego rozporządzenia dostawą towarów jest drukowanie materiałów „w formacie papierowym”, jeżeli świadczący dostarcza także materiał. A zatem drukowanie na papierze własnym drukarni stanowić będzie dostawę towarów w myśl ustawy VAT. Natomiast zgodnie z art.12 Rozporządzenia drukowanie na materiale powierzonym przez klienta stanowić będzie świadczenie usług. Rozporządzenie obowiązywać będzie wprost wszystkie państwa członkowskie od dnia publikacji – bez konieczności implementacji do polskich przepisów. Oczekiwano, że Rada UE zaakceptuje te zmiany jeszcze w styczniu, jednak do dnia dzisiejszego nowelizacja nie ukazała się. Tym niemniej na gruncie krajowym znane Izbie Wydawców Prasy rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinie organów skarbowych wskazują już na możliwość kwalifikacji VAT zgodnej z proponowaną nowelizacją unijnego rozporządzenia. Na stronie internetowej Izby (www.iwp.pl) w dziale „Dokumenty IWP” zamieszczono wyrok NSA oraz cztery interpretacje organów skarbowych potwierdzające, iż druk książek i prasy na własnym papierze drukarni jest dostawą towarów, a nie usługą. Przykładowe interpretacje zostały wydane przez wszystkie uprawnione Izby Skarbowe na terytorium kraju, tj. przez Izbę Skarbową w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Należy jednak pamiętać, że decyzja o uznaniu, iż druk jest dostawą towarów z właściwą dla niej stawką VAT, zależy od indywidualnej decyzji Urzędu Skarbowego. Opracowano na podstawie Biuletynu IWP nr 2/2010