Polski debiut bezodczynnikowych płyt gazetowych Agfa :N92-VCF
15 mar 2010 14:07

W lutym br. w bydgoskiej drukarni prasowej Express Media, na jednej z trzech pracujących tam linii CtP firmy Agfa Graphics, przeprowadzone zostały testy bezodczynnikowych płyt gazetowych Agfa :N92-VCF. Najważniejszymi czynnikami, jakie skłoniły kierownictwo drukarni do zainteresowania się płytami bezodczynnikowymi, były chęć zminimalizowania ilości chemii oraz całkowite wyeliminowanie wody z procesu przygotowania płyt. „Przeprowadzone w lutym testy wypadły bardzo pozytywnie – mówi Andrzej Woźniak dyrektor drukarni. – Przy użyciu płyt :N92-VCF na jednej z linii CtP przez pełne cztery dni wykonywana była bieżąca produkcja. Drukowaliśmy na nich zarówno własne dzienniki, jak i gazety zlecane przez klientów zewnętrznych oraz szereg prac o charakterze półakcydensowym w nakładach od kilku do niemal 90 tys. egzemplarzy. Pod względem parametrów naświetlania czy zachowania w maszynie drukującej płyty bezodczynnikowe :N92-VCF nie różnią się niczym od konwencjonalnych płyt fioletowych, jakich używamy w codziennej produkcji – kontynuuje Andrzej Woźniak. – A biorąc pod uwagę fakt, że możemy spodziewać się podobnego poziomu cenowego obu tych materiałów, proekologiczność płyt :N92-VCF i możliwość znaczącego obniżenia ilości produkowanych odpadów staje się najważniejszym kryterium decydującym o ich wdrożeniu. Dodatkowym argumentem „za” jest możliwość zredukowania o 30-40 proc. energii niezbędnej do pracy wywoływarek. Wszystko to daje wymierne, policzalne korzyści w postaci niższych kosztów produkcyjnych. Zatem z naszego punktu widzenia chcemy wdrożyć tę technologię jak najszybciej.” W założeniach drukarni już w pierwszym półroczu tego roku cała produkcja wykonywana na jednej z trzech pracujących tu linii CtP ma być realizowana przy użyciu płyt bezodczynnikowych. Na rok bieżący firma planuje także dalszą rozbudowę części związanej z oprogramowaniem oraz kolejne inwestycje w zakresie introligatorni i wykańczania wyrobów, wiążące się z rosnącym udziałem produkcji niegazetowej w globalnym wolumenie druków realizowanych przez Express Media. Więcej – w kwietniowej „Poligrafice”. Opracowano na podstawie informacji Agfa Graphics Sp. z o.o.