Komisja Europejska bada praktyki dumpingowe chińskich papierników
26 mar 2010 14:55

Jest to wynik skargi złożonej 4 stycznia br. przez CEPIFINE – stowarzyszenie europejskich producentów papieru. Wydaje się, że praktyki stosowane przez Chiny w dziedzinie handlu międzynarodowego sięgnęły już granic. Jeśli np. inwestorzy chińscy mogą bez problemu kupować zachodnie przedsiębiorstwa - Lenovo, IBM, Geely czy Volvo – to zachodni inwestorzy nie mają takich możliwości w obliczu chińskich regulacji prawnych czy przepisów ograniczających udział ich kapitału w lokalnych firmach. Nie wspominając już nawet o kwestiach dotyczących własności intelektualnej, można stwierdzić, że zachodnie przedsiębiorstwa mocno cierpią wskutek silnej konkurencji ze strony firm chińskich, których praktyki społeczne i środowiskowe w większości krańcowo odbiegają od stosowanych w Europie i USA. Przykładem może tu być działalność grupy papierniczej Asia Pulp and Paper (APP), od lat zaskarżana przez WWF. Jeśli chodzi o rynek papierniczy, to producenci europejscy od kilku lat mają do czynienia z importem papieru po niewiarygodnie niskich cenach. Praktyki te spowodowały, że 4 stycznia br. – za pośrednictwem ich europejskiego stowarzyszenia CEPIFINE – zwrócili się oni z prośbą o wszczęcie dochodzenia w sprawie dumpingu przez służby ds. konkurencji Komisji Europejskiej. Śledztwo zostało oficjalnie rozpoczęte 18 lutego i powinno potrwać ok. 15 miesięcy. Dotyczy ono rynku papieru jedno- lub dwustronnie powlekanego, przeznaczonego dla sektorów druku i produkcji opakowań, o gramaturach od 70 do 400 g/m2. Osoby, które chciałyby świadczyć w tej sprawie, mogą to zrobić za pośrednictwem Internetu, kontaktując się ze służbami ds. konkurencji KE poprzez stronę http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm do 27 marca. Jeśli anonsowane praktyki dumpingowe zostaną potwierdzone, chińskie grupy papiernicze powinny się liczyć z poważnymi sankcjami finansowymi. W wydanym komunikacie prasowym grupa APP China poinformowała, że ewentualne sankcje związane z akcją zainicjowaną przez kilku dużych producentów europejskich mogą spowodować znaczące konsekwencje w stosunkach dwustronnych pomiędzy Unią Europejską i Chinami. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ