KBA zamyka 2009 rok
29 mar 2010 13:58

Firma KBA poinformowała o wynikach finansowych za rok 2009. Pomimo 31 proc. spadku sprzedaży firma odnotowała zysk, dostosowując jednocześnie moce produkcyjne do niższego zapotrzebowania rynkowego bez zwiększania swoich długów. Rok 2009 przyniósł zysk operacyjny w wysokości 8,7 mln euro. Dział maszyn zwojowych i specjalistycznych KBA odnotował w roku 2009 zysk operacyjny na poziomie 31,8 mln euro (przy 108,5 mln euro w roku 2008), natomiast dział maszyn arkuszowych - stratę rzędu 23,1 mln euro. W roku 2009 grupa KBA odnotowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2,7 mln euro (przy stratach rzędu 87,1 mln euro rok wcześniej) i zysk netto po opodatkowaniu wynoszący 6,6 mln euro (101 mln euro straty w 2008). Pomimo spadku przedpłat na nowe maszyny, przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej były w 2009 roku na relatywnie wysokim poziomie (29,6 mln euro przy 34,6 mln euro rok wcześniej). Wartość wolnej gotówki zwiększyła się z minus 9,9 mln euro w roku 2008 do 4,9 mln euro. Płynność netto wyniosła w 2009 roku 27,8 mln euro (przy 22,6 mln euro w roku 2008). Za sprawą akcji pracowniczych i różnic w przychodach majątek spółki zwiększył się z 411,1 mln euro w 2008 roku do 419,8 mln euro. Linie kredytowe uruchomione do dyspozycji firmy KBA przez banki na łączną kwotę 100 mln euro zabezpieczają płynność finansową spółki aż do marca 2012 roku. Miniony rok nie przyniósł oznak stałego odreagowania ze strony rynku poligraficznego, chociaż w II półroczu odnotowano stabilizację popytu. W całym roku 2009 wartość nowych zamówień na maszyny drukujące wyniosła 883,9 mln euro, co oznacza spadek rzędu 28,8 proc. w porównaniu z rokiem 2008 (1241,5 mln euro). Sprzedaż całej grupy – 1050,4 mln euro stanowiła w 2009 ok. 2/3 wartości odnotowanej w roku wcześniejszym (1531,9 mln euro). Po słabym początku roku duży wzrost odnotował dział maszyn arkuszowych; na koniec roku jego sprzedaż wyniosła 478,7 mln euro, o 33 proc. mniej niż w roku 2008 (714,2 mln euro). Sprzedaż maszyn zwojowych i specjalistycznych spadła o 30,1 proc. z 817,7 mln euro do 571,7 mln euro. Sprzedaż KBA do rodzimych firm spadła w 2009 roku o 30,9 proc. Jednak poziom eksportu utrzymał się na niemal takim samym poziomie jak w roku 2008 (84,5 proc. wobec 84,6 proc. w 2008). Udział krajów europejskich w sprzedaży całej grupy spadł z 51,4 proc. do 36 proc. Drugim co do wielkości rynkiem sprzedaży pozostają Chiny i kraje Azji Pacyficznej. Dostawa wielozespołowej maszyny gazetowej do jednej z nowojorskich drukarń spowodowała, że udział tego rynku w całkowitej sprzedaży KBA wzrósł. Rynek Ameryki Łacińskiej i Afryki także zwiększył swój udział. Konieczność dostosowania do mniejszego zapotrzebowania rynkowego zmusiła firmę KBA do redukcji zatrudnienia w 2009 roku o 869 etatów – do 6969 stanowisk. Po zakończeniu całego procesu restrukturyzacyjnego oczekuje się, że stan zatrudnienia w całej grupie KBA wyniesie na koniec bieżącego roku ok. 6000 osób. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA