Agfa Graphics i rozwiązania dla branży gazetowej
30 mar 2010 10:11

Podczas targów America East (15-17 marca br., Hershey, stan Pensylwania) firma Agfa Graphics zaprezentowała całe spektrum swoich rozwiązań przeznaczonych dla rynku produkcji prasowej. Wśród promowanych wyrobów znalazła się m.in. najnowsza wersja systemu produkcyjnego :Arkitex 7.0, zawierająca szereg nowych i rozszerzonych funkcji. Wśród nich warto wymienić możliwość porównywania soft proofów (Soft Proof Comparison), dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać na tej samej stronie i dokładnie sprawdzać różnice między dwiema wersjami publikacji – przed wprowadzeniem zmian i potem. System rozszerzono także o funkcję Advanced Fast Track pozwalającą na kompletne tworzenie planu publikacji na podstawie nazw otrzymanych do obróbki plików. Z kolei opcja HardCopy Proof Furniture umożliwia umieszczanie różnych elementów kontrolnych, które pojawiają się na proofach oraz naświetlanej płycie. Innym premierowym rozwiązaniem Agfa Graphics był program :Arkitex IntelliTune 5.0, umożliwiający poprawę jakości zdjęć. Posiada on m.in. funkcję MDP (Multi-Dimensional Processing), która pozwala na analizę półtonów, kolorów i charakterystyki przestrzennej każdego zdjęcia oraz na automatyczne wprowadzanie niezbędnej korekty z myślą o jak najlepszym odwzorowaniu fotografii w maszynie drukującej. Z myślą o potrzebach małych i średnich drukarń gazetowych firma pokazała też nowy system workflow :Arkitex Essentials, pozwalający na korzystanie z zalet rozwiązania :Arkitex przez każdego wydawcę prasowego. Moduł :Arkitex Vantage umożliwia z kolei scentralizowany monitoring jednego lub kilku systemów :Arkitex oraz wchodzących w jego skład elementów, jak też rozwiązań workflow pochodzących od producentów zewnętrznych. Kolejny promowany na targach moduł to :Arkitex Analyst – narzędzie umożliwiające pozyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o statusie produkcji oraz generowanie raportów końcowych uwzględniających cały proces produkcyjny. Istotnym modułem jest też :Arkitex OptiInk, przetwarzający przestrzenie barwne w celu zapewnienia stabilnych kolorów podczas drukowania. Umożliwia też automatyczną konwersję kolorów specjalnych na kolory CMYK, a także ich dalszą obróbkę. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics