Cyfrowy druk witraży
31 mar 2010 14:44

Pastor C. Edward Odom z kościoła First Fellowship Baptist Church w miejscowości Norcross w stanie Georgia chciał, aby nowe przedszkole oraz szkoła były dopasowane do atmosfery sąsiadującego z nimi kościoła. Stało się to możliwe dzięki witrażom na oknach łączących te dwa budynki. Pastor oglądał lokal sąsiadujący z biurem firmy SpeedPro i zwrócił uwagę na grafikę zamontowaną na szybach przy wejściu do budynku firmy. W ten sposób firma SpeedPro otrzymała nowe zamówienie. W krótkim czasie wykonała projekt grafiki na przezroczystej folii winylowej w celu stworzenia efektu witrażu na oknie o wymiarach 4x 1,6 m. Pastor Odom był zachwycony. Parafia dostarczyła grafikę, której firma SpeedPro nadała ostateczny kształt. Stosując program PhotoShop firmy Adobe wielokolorowemu obrazowi nadano jasną, krystalizującą teksturę, aby uzyskać bardziej świetlisty efekt. W następnym etapie dodano ostre czarne linie w celu imitowania ramek z ołowiu znajdujących się w tradycyjnych szklanych witrażach. SpeedPro wykorzystał maszynę Roland XC-540 Pro Jet III z ekorozpuszczalnikowymi tuszami do druku grafiki na kalandrowanej folii winylowej (MPI 2077 firmy Avery). Zastosowano bezpośredni druk na przezroczystej folii winylowej bez wstępnego druku koloru białego na przezroczystym tle, ponieważ potrzebny był efekt przechodzenia światła przez obraz. Drukarka Roland pozwalała na druk o maks. szerokości 54 cali. Firma wydrukowała dwie sekcje dla każdego okna, a następnie połączyła ich środki. Zastosowano specjalną technikę instalacji w celu zapewnienia gładkiego wykończenia i zapobieżenia tworzeniu się pęcherzyków powietrza na powierzchni. Cały proces drukowania trwał ok. 45 minut, a instalacja zajęła mniej niż 3 godziny. Najważniejsze jednak, że wykonanie tego zadania pozwoliło na przetestowanie procesu drukowania pozwalającego na tworzenie efektu witraży. Na ten pomysł firma wpadła przypadkowo kilka lat temu. Oprócz witraży dla kościoła w Norcross firma SpeedPro Imaging stosowała tę technikę w wielu innych placówkach, włączając w to pizzerię na Florydzie, która chciała serwować posiłki w pomieszczeniach i atmosferze przypominających czasy średniowieczne. Na podstawie „Big Picture” nr 3/2010 opracował TG