Nowe możliwości wkładkowania
31 mar 2010 13:03

Drukarnia Main-Echo GmbH & Co. KG z niemieckiego Aschaffenburgu specjalizuje się w produkcji akcydensów. Firma pracuje w oparciu o system odbierania z rotacji wyposażony w maszynę do wykładania produktów w sztangi Avanti oraz nóż rotacyjny Exacto, nową linię do oprawy bezszwowej Bolero oraz dwa taśmowce Prima Amrys i BravoPlus. Od niedawna dysponuje także rozwiązaniem firmy Müller Martini przeznaczonym dla drukarń gazetowych - systemem ProLiner. System wkładkowania posiada osiem nakładaków i jest połączony z systemem sterowania Mailroom Production Control. Jak zapewnia producent, ProLiner może być łatwo rozbudowany w razie zmiany warunków rynkowych. Oprócz ProLinera drukarnia Main-Echo zainwestowała także w transportery NewsGrip-A, systemy buforowania FlexiRoll, cztery układarki krzyżowe NewsStack i cztery urządzenia do układania arkusza spodniego TABA-I z drukarką typu inkjet. Jak zapewnia producent, system buforowania wyposażony w 9 stacji dokujących FlexiRoll i 50 stojaków umożliwił drukarni poprawę elastyczności produkcji. Do tej pory wkładkowanie było możliwe jedynie podczas pracy w systemie online. Liczba wkładek była ograniczona do czterech, a konfekcjonowanie tytułu „Main-Echo” (nakład 90 000 egz.) wymagało także zaangażowania dużej liczby personelu. ProLiner pozwala natomiast na jednoczesne wkładkowanie ośmiu wkładek. Opracowano na podstawie informacji firmy Müller Martini