Dobre wieści dla wydawców
6 kwi 2010 12:57

FSC opublikowało nowe wytyczne umożliwiające wydawcom nieposiadającym certyfikatu posługiwanie się logiem FSC w przypadku, gdy wydawca zaopatruje się w certyfikowany papier i korzysta z usług certyfikowanych drukarń. Dotychczasowe wytyczne znacznie ograniczały dostęp do loga FSC w sektorze wydawniczym, ponieważ wymagały, aby to certyfikowany podwykonawca kupował papier. Nowe przepisy stają się użyteczne m.in. gdy istnieje potrzeba, aby na produkcie końcowym pojawiła się marka niecertyfikowanej organizacji nabywającej certyfikowane elementy. FSC uprościło również procedury dotyczące sytuacji, w których część działalności produkcyjnej certyfikowanego przedsiębiorstwa opiera się na współpracy z certyfikowanymi podwykonawcami. W takim przypadku przedsiębiorstwo zostaje zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytów terenowych u podwykonawcy, tym samym znacząco redukując koszty. Zgodność działalności podwykonawcy z odpowiednimi wymogami FSC weryfikowana jest przez jego własną jednostkę certyfikującą. Kontrola działalności podwykonawcy odbywa się wówczas w ramach standardowych, corocznych audytów. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPcon