Dorota Pietkiewicz pełni obowiązki dyrektora DNT O/PAP
7 kwi 2010 11:57

Z dniem 24 lutego br. pełnienie obowiązków dyrektora Drukarni Naukowo-Technicznej przejęła Dorota Pietkiewicz, absolwentka Instytutu Poligrafii PW. D. Pietkiewicz może się pochwalić doskonałym przygotowaniem do roli menedżera drukarni – oprócz studiów kierunkowych ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania na warszawskiej SGH, posiada także dyplomy MBA oraz GFKM. Wiedza teoretyczna nowego p.o. dyrektora DNT O/PAP poparta jest doświadczeniem praktycznym na stanowiskach dyrektorskich w wielu renomowanych firmach. Swoją karierę w branży poligraficznej Dorota Pietkiewicz rozpoczęła w Polskich Książkach Telefonicznych, gdzie docelowo pełniła funkcję dyrektora ds. poligrafii. W drukarni Elanders Polska pracowała m.in. na stanowisku dyrektora handlowego, a w PWPW była dyrektorem Pionu Produkcji Druków Zabezpieczonych. Ostatnio pełniła funkcję doradcy zarządu we WSiP. W DNT O/PAP Dorota Pietkiewicz zastąpiła Andrzeja Janickiego, który w lutym br. dołączył do zarządu krakowskiej Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca. AN