Pierwszy użytkownik GMC PortalBuilder
9 kwi 2010 09:23

Firma GMC Software Technology poinformowała, że ostatnio w przedsiębiorstwie Tribune Direct (filia Tribune Company) miało miejsce pierwsze na świecie wdrożenie programu GMC Portal Builder, nagrodzonego w marcu br. tytułem „Najbardziej innowacyjnego rozwiązania roku” w konkursie Xplor International. Będąc częścią Tribune Family – największej na rynku amerykańskim firmy medialnej stanowiącej własność pracowników, działającej w branżach wydawniczej, internetowej i środków przekazu – Tribune Direct oferuje swoim klientom rozbudowane usługi typu direct mailing na skalę ogólnokrajową. Firma zatrudnia ponad 360 osób. Produkuje i wysyła dziennie ponad 7 mln egzemplarzy materiałów do marketingu bezpośredniego i przy pomocy lokalnych partnerów dociera do licznych odbiorców z regionu całych Stanów Zjednoczonych. PortalBuilder to program wprowadzony do oferty GMC Software Technology podczas ubiegłorocznych targów Print 09 w Chicago. Jak zapewnia producent, pozwala on firmom specjalizującym się w usługach poligraficznych i marketingowych na uproszczenie procesu wdrożenia opartych na przeglądarce internetowej aplikacji typu storefront, przeznaczonych do tworzenia, zamawiania, zarządzania i drukowania personalizowanych dokumentów oraz prowadzenia zintegrowanych, opartych na personalizacji wielokanałowych kampanii promocyjnych. Dzięki ułatwionemu dostępowi do wszystkich zmiennych elementów, których potrzebują końcowi użytkownicy, uzyskują oni większą elastyczność działań i szybsze rezultaty swojej pracy. Mogą też korzystać z funkcji centralnego zarządzania i tworzenia raportów, jak również zredukować swoje koszty operacyjne poprzez decentralizację procesów związanych z kreacją, wprowadzaniem zleceń i wysyłką produktów. „Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku rozwiązań pozwalających na rozwój opartych na Internecie i zorientowanych na druk aplikacji typu storefront uznaliśmy, że stworzony przez GMC Software Technology program PortalBuilder jest jedną z najłatwiejszych w implementacji i obsłudze aplikacji tego typu – mówi Bob Kennedy, menedżer ds. usług informacyjnych w Tribune Direct. – Co więcej, wydajność systemu workflow typu web-to-print, będącego częścią programu PortalBuilder, pozwala nam na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i rozbudowę użytkowanego przez nas systemu PrintNet, a co za tym idzie – zaoferowanie wartości dodanej i nowego rodzaju usług współpracującym z nami klientom”. Opracowano na podstawie informacji firmy GMC Software Technology

error: Kopiowanie zabronione!
cript>