Jakość we wklęsłodruku publikacyjnym nagradzana
13 kwi 2010 15:15

European Rotogravure Association (ERA) i Eurographic Press, stowarzyszenie wiodących w 16 krajach magazynów branży poligraficznej (należy do niego również „Poligrafika”), po raz kolejny ogłosiły konkurs European Publication Gravure Award 2010, który ma wyłonić najwyższą jakość we wklęsłodruku publikacyjnym. Prace we wszystkich kategoriach mogą zgłaszać zarówno członkowie ERA, jak i nienależący do tego stowarzyszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2010. Drukarnie i dostawcy sprzętu oraz materiałów mogą także konkurować o nagrodę przyznawaną za innowacje technologiczne lub związane z obszarem zastosowań w zakresie sprzętu, materiałów i procesów. W celu promocji możliwości nowych maszyn wielkoformatowych i rynku średnioformatowego wklęsłodruku planowane jest również przyznanie nagrody produktom wydrukowanym ze zwoju o szerokości większej niż 3,5 m lub ze zwoju 2,1 m albo o mniejszej szerokości. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się podczas dorocznego spotkania ERA, które w tym roku będzie miało miejsce w dniach 27-28 września w Zurychu. Na podstawie informacji ERA opracowała DA