Obsesja Papieru, Tworzyw 2010
21 kwi 2010 12:28

Firma Cezex już ósmy raz zaprasza uczestników rynku poligraficzno-reklamowego, zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem prac z papierów, kartonów oraz tworzyw sztucznych, do udziału w konkursie Obsesja Papieru, Tworzyw 2010. Do konkursu podobnie jak w latach ubiegłych zapraszane są agencje reklamowe, drukarnie, projektanci, a także indywidualni twórcy, również ci, którzy dopiero doskonalą swój warsztat w szkołach i na uczelniach. Celem Obsesji Papieru, Tworzyw 2010 jest wyłonienie charakteryzujących się najwyższymi walorami artystycznymi projektów zrealizowanych na papierach i tworzywach znajdujących się w ofercie firmy Cezex. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace poddane zostaną ocenie komisji konkursowej, składającej się z przedstawicieli środowisk artystycznych, poligraficznych, przedstawicieli patronów medialnych oraz organizatora. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy, zaś ich zdjęcia zamieszczone na stronie www.cezex.pl, a także na łamach wydawnictw i portali patronów medialnych. Termin zgłaszania prac upływa 21 maja br. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu br. Wszystkie szczegóły związane ze zgłaszaniem prac oraz kategorie konkursowe i kryteria oceny zostały zamieszczone w regulaminie Obsesji Papieru, Tworzyw 2010 dostępnym na stronie http://www.cezex.pl/obsesjapapieru/ Opracowano na podstawie informacji firmy Cezex

error: Kopiowanie zabronione!
cript>