Nowy słownik terminów poligraficznych
27 kwi 2010 13:18

Oferta książek z zakresu poligrafii wydawanych przez COBRPP została poszerzona o kolejną pozycję – nowo opracowany „Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych”. Zawiera on ponad 2400 haseł ze wszystkich dziedzin poligrafii. W części angielsko-polskiej ma on charakter leksykonu – terminy angielskie opatrzono polskimi objaśnieniami znaczeń oraz podano określenia synonimiczne. Część druga słownika zawiera indeks polsko-angielski. Słownik jest owocem współpracy zespołu autorów, specjalistów z długoletnią praktyką w pracach badawczych i dydaktycznych. Ich celem było stworzenie nowoczesnego tezaurusa z zakresu szeroko pojętej współczesnej poligrafii, stanowiącego najbardziej aktualne źródło wiedzy o współczesnej terminologii poligraficznej. Precyzowanie często stosowanych w praktyce nazw i określeń jest istotne dla komunikatywności języka poligrafów i ich klientów. Słownik odpowie także na pytania rodzące się podczas lektury i tłumaczenia fachowych tekstów. Ze względu na formę leksykonu można go wykorzystywać po prostu jako źródło wiedzy. Publikacja na pewno przyda się każdemu związanemu z poligrafią. Warto więc zadbać już teraz, aby mieć ten słownik poligraficzny pod ręką. Szczegóły i zamówienia na stronie www.cobrpp.com.pl Opracowano na podstawie informacji COBRPP