Dalsze zmiany w zakładach Stora Enso
29 kwi 2010 09:36

W sierpniu 2009 firma Stora Enso poinformowała, że ze względu na nierentowną produkcję papierów biurowych w zakładzie Varkaus fabryka ta zostanie zamknięta przed końcem br. Ponieważ w ostatnich miesiącach sytuacja na rynku papierów biurowych uległa znacznej poprawie, kierownictwo koncernu zdecydowało o dalszym funkcjonowaniu istniejącej tu celulozowni oraz kontynuowaniu produkcji papierów graficznych tak długo, jak działalność ta będzie finansowo uzasadniona, a firma będzie miała dostęp do surowców oferowanych po konkurencyjnych cenach. Jak poinformowano, nadal będą działać również tartak oraz pokazowy zakład produkcji biopaliw należący do NSE Biofuels Oy – spółki joint venture stworzonej przez Stora Enso i Neste Oil. Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku papierów gazetowych oraz zbyt duże moce produkcyjne zakładu Varkaus w zakresie wytwarzanych tam papierów gazetowych i papieru do książek telefonicznych, kierownictwo koncernu zdecydowało o definitywnym zamknięciu tej części zakładu (wytwarzającej ok. 290 tys. ton papierów) przed końcem 3. kwartału br. Planowane działania nie wpłyną znacząco na ilość energii odnawialnej wytwarzanej przez tę fabrykę. Spowodują natomiast redukcję zatrudnienia w Varkaus o ok. 200 osób (spośród 512 tu pracujących), którym Stora Enso będzie pomagać w znalezieniu nowych miejsc pracy. Firma poinformowała też, że działalność będzie kontynuował tartak w Varkaus. Decyzja ta została podjęta w związku z poprawą wyników Stora Enso Wood Products, na co wpływ mają m.in. niedawne zamknięcie należącego do firmy tartaku w Tolkkinen oraz wydzielenie tartaku Kotka i jego sprzedaż (wraz z całą tamtejszą papiernią i malezyjskim zakładem produkującym papiery laminacyjne) funduszowi kapitałowemu OpenGate Capital. Ta ostatnia transakcja ma zostać sfinalizowana w 2. kwartale br. i obejmuje wydzielenie ze struktur Stora Enso prowadzonej w Kotka produkcji papierów laminacyjnych, specjalnie powlekanych papierów magazynowych oraz tartaku, należącej do skandynawskiego koncernu fabryki w Malezji, a także maszyny papierniczej PM7 w zakładzie w Tainionkoski (która pozostanie własnością Stora Enso, ale będzie wyleasingowana nowemu użytkownikowi). Ze struktur koncernu zostaną też wydzielone fabryka i budynki należące do zakładu produkcyjnego Kotka. W wyniku przeprowadzonej transakcji moce produkcyjne Stora Enso w zakresie maszynowo wykańczanych papierów powlekanych (MFC) zostaną zredukowane o 180 tys. ton, papierów laminacyjnych – o 200 tys. ton, produktów typu Imprex – o 40 tys. ton i drewna – o 230 tys. m3. W wyniku przejęcia 570 osób pracujących w Kotka, Malezji i Tainionkoski zostanie zatrudnionych przez nowego właściciela. Firmy Stora Enso i OpenGate Capital podpiszą też porozumienie w zakresie dostaw drewna. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso