Czy znajdzie się 10 mln zł dla Muzeum Drukarstwa?
6 maj 2010 14:07

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego kilka miesięcy temu wyprowadziło się z zajmowanych przez lata pomieszczeń w dawnej fabryce Norblina przy ul. Łuckiej. Nową siedzibą tej popularnej i zasłużonej dla branży drukarskiej – nie tylko warszawskiej - placówki ma być budynek portierni dawnej drukarni i redakcji „Życia Warszawy” przy ul. Marszałkowskiej 3/5, wydzierżawiony od władz wojewódzkich. Na razie dyrekcja Muzeum funkcjonuje w lokalu przy ul. Trębackiej, a eksponaty zmagazynowano w Pruszkowie. Przetarg na adaptację nowych pomieszczeń dla potrzeb MDW wygrała pracownia architektoniczna Marka Rytycha. Nowoczesny projekt ma nawiązywać do tradycji i dawnych funkcji niegdysiejszego budynku „Życia Warszawy” mieszczącego m.in. maszyny drukujące. Marek Rytych mówi o koncepcji Szklanej Maszyny – rodzaju dwupoziomowego akwarium, w którym znajdą się sale konferencyjne i edukacyjne oraz miejsce dla pracujących maszyn drukarskich. Nad schodami zostanie przerzucona kładka zadrukowana we wzór przypominający strony gazety. Dyrektor Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – Barbara Rogalska ma nadzieję, że koncepcja ta przybierze formę szczegółowego projektu do końca 2010 roku. Wartość inwestycji jest szacowana na ponad 10 mln zł, o które dyrekcja Muzeum będzie zabiegać w Urzędzie m.st. Warszawy i Ministerstwie Kultury. Opracowano na podstawie „GW” z 6.05.2010