Heinzel Group właścicielem Grupy Europapier
6 maj 2010 11:54

5 maja br. Grupa Mondi poinformowała o podpisaniu porozumienia w sprawie sprzedaży firmy Europapier Grupie Heinzel. Porozumienie dotyczy sprzedaży 100 proc. udziałów Grupy Europapier, których jedynym i wyłącznym właścicielem będzie Heinzel Group – producent masy celulozowej i dystrybutor papieru. Porozumienie wymaga zgody komisji antymonopolowych. Do czasu uzyskania zgody obie spółki będą działały niezależnie. Jak informuje zarząd firmy Europapier-Impap, na chwilę obecną nie będzie żadnych zmian zarówno w tej firmie, jak i w Heinzel Group. Kontakt i współpraca z klientami i partnerami będą się odbywać na dotychczasowych zasadach. O ewentualnych zmianach zarząd będzie informował na bieżąco. Opracowano na podstawie informacji firmy Europapier-Impap