Wyrok w sprawie Agfa Graphics przeciwko Xingraphics podtrzymany
12 maj 2010 10:48

Firma Xingraphics poinformowała, że Sąd Okręgowy w Hadze po raz drugi wydał korzystny dla niej wyrok w sprawie wytoczonej przez Agfa Graphics BV w 2008 roku. We wniesionym pozwie firma Agfa Graphics BV twierdziła, że produkowane przez Xingraphics płyty FIT i FIT Xtra naruszają europejski patent EP 823 327, który Agfa Graphics nabyła wraz z przejęciem firmy Lastra w październiku 2004. 22 lipca 2009 holenderski sąd odrzucił pozew uzasadniając, że firma Agfa nie przedstawiła przekonujących dowodów w sprawie i nakazał jej zapłatę firmie Xingraphics kwoty 135 tys. euro tytułem kosztów procesowych. Jednakże w marcu br. Agfa Graphisc wznowiła proces powołując się na zupełnie nowe dowody, które wykazują, że produkty FIT (Melior) i FIT (Melior) Xtra naruszają jednak patent Agfy. Tak samo jak w pierwszym procesie firma Xingraphics utrzymywała, że technologia płyt FIT jest jej własnością i w żaden sposób nie narusza patentu EP 823 327. Ponadto, jak argumentowała, wyniki testów przytoczone przez Agfę nie są nowymi dowodami, a co więcej są niekompletne i nie udowadniają naruszania tego patentu. Firma Xingraphics zaprezentowała też wyniki badań wykonanych przez niezależnych ekspertów, z których wynika, że płyty FIT nie naruszają patentu Agfy. Sąd Okręgowy w Hadze postanowił podtrzymać wyrok z 22 lipca 2009 i nakazał firmie Agfa Graphics zapłatę Xingraphics kwoty 120 tys. euro tytułem kosztów procesowych. Na podstawie informacji firmy Xingraphics opracowała DA