Wydruki inkjetowe podatne na odfarbianie
19 maj 2010 10:18

Podczas sympozjum odbywającego się 29 kwietnia br. w Monachium stowarzyszenie Digital Print Deinking Alliance (DPDA) podzieliło się pierwszymi wynikami badań nad podatnością na odfarbianie wydruków wykonanych przy użyciu technologii inkjetowej. W badaniach przeprowadzonych przez Centre Technique du Papier (CTP) we francuskim Grenoble, wiodącą instytucję badawczą wyspecjalizowaną w dziedzinie technologii recyklingu, wydruki inkjetowe okazały się podatne na odfarbianie. „Nasze pierwsze badanie miało na celu przygotowanie bazy pod przyszłe badania wydruków inkjetowych. W badaniu tym prawie wszystkie próbki zostały pomyślnie odfarbione w procesie wybielania” - powiedział Gary Williams, specjalista ds. papieru w firmie InfoPrint Solutions Company. W badaniu wykorzystano próbki wydrukowane na niepowlekanym papierze bezdrzewnym przy użyciu standardowych wodnych farb inkjetowych. Organizacja DPDA została założona w 2008 r. w celu oceny i wspierania badań podatności wydruków inkjetowych na odfarbianie i procesy recyklingu papieru. Wśród jej członków znajduje się obecnie czterech wiodących producentów cyfrowych maszyn drukarskich: HP, InfoPrint Solutions Company, Kodak Graphic Communications Group i Océ Printing Systems. Na podstawie informacji DPDA opracowała DA