Zmiana na stanowisku prezesa Arctic Paper Kostrzyn
1 cze 2010 12:19

30 kwietnia br. Michał Jarczyński złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu firmy Arctic Paper Kostrzyn SA. 5 maja br. Rada Nadzorcza APK SA powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi Henrykowi Derejczykowi. Opracowano na podstawie biuletynu APK „Kormoran” nr 3/2010