Zapowiedź ewentualnego dostosowania cen farb drukarskich do kosztów surowców
8 cze 2010 10:23

Redakcja naszego miesięcznika otrzymała pismo - podpisane przez członka zarządu hubergroup Heinera Klokkersa oraz prezesa zarządu Michael Huber Polska Janusza Cymanka - dotyczące ewentualnego dostosowania cen farb drukarskich do zmiany cen surowców używanych przy ich produkcji. W piśmie czytamy: „Od pewnego czasu wzrastają ceny niemalże wszystkich grup komponentów. Wywiera to wpływ na koszty wszystkich produktów, niezależnie od techniki drukowania. Zakres zmian jest jednak odczuwalny w różnym zakresie, ze względu na odmienny skład recepturowy farb offsetowych, wodorozcieńczalnych czy też rozpuszczalnikowych. Na nienotowanym dotychczas w historii wysokim poziomie znajdują się ceny kalafonii, podstawowego surowca do produkcji spoiw farb offsetowych. Znacznie wzrosła również cena ropy naftowej, a prognozy przewidują utrzymywanie się tej tendencji. Przekłada się to na cenę wszystkich surowców bazujących na olejach mineralnych, środków chemicznych niezbędnych do produkcji spoiw i pigmentów farb drukarskich. Również rynek pigmentów kolorowych wykazuje znaczny wzrost cen, a na zwiększone koszty pigmentów niebieskich wpływ ma dodatkowo znaczna zwyżka cen miedzi. W zakresie farb czarnych tendencja zmniejszania dostępności sadzy powoduje jednoczesny wzrost cen. Rozpuszczalniki stosowane w farbach drożeją z powodu powinowactwa z olejami mineralnymi. Zapowiedziane są również podwyżki cen kwasów akrylowych, co spowoduje zmianę cen farb wodorozcieńczalnych i lakierów. Dodatkowy wpływ na ceny surowców ma kurs euro. Rozliczenia finansowe w tym zakresie odbywają się na bazie dolara amerykańskiego, który od połowy grudnia 2009 znacznie umocnił się w stosunku do euro. Wszystkie te zmiany wpływają negatywnie na wyniki producentów farb drukarskich. Jeśli dynamika wzrostu cen utrzyma się na dotychczasowym poziomie, hubergroup nie będzie w stanie ponosić dodatkowych kosztów produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że moment, kiedy gospodarka leczy właśnie rany po globalnym kryzysie ubiegłych miesięcy, nie jest dobry na podwyżki cen naszych produktów. Jednakże wszelkie możliwości kompensaty kosztów we własnym zakresie zostały przez nas już wyczerpane. Jako zaufani partnerzy zapewniający Państwu właściwą jakość produktów musimy zagwarantować odpowiednie warunki egzystencji naszych przedsiębiorstw. Dlatego też wprowadzenie podwyżek cen uważamy za niezbędne. Aktualnie szacujemy dokładny wpływ zwyżek cenowych na poszczególne produkty, o czym poinformujemy Państwa w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zmiany te określamy świadomie jako „dostosowanie cen”, aby podkreślić, że w przypadku tendencji zachodzących w odwrotnym kierunku będą one uwzględniane w cenach naszych produktów.”