Springer stawia na kobiety
20 lip 2010 09:36

W 2018 roku ponad 30 proc. kadry kierowniczej koncernu Axel Springer będą stanowiły kobiety – tak powiedział w wywiadzie prasowym Alexander Schmid-Lossberg, szef działu kadr. Centrala koncernu rozpoczęła projekt, który ma zwiększyć udział kobiet w kierownictwie firmy w Niemczech (obecnie kobiety zajmują tam około 16 proc. stanowisk kierowniczych). W krajach Europy Zachodniej udział kobiet we władzach oddziałów Springera kształtuje się podobnie jak w Niemczech, natomiast w większości oddziałów wschodnioeuropejskich sięga 40 proc. Opracowano na podstawie www.press.pl