Cyfrowa produkcja fotoalbumów
27 lip 2010 08:57

Fotoalbum staje się coraz bardziej atrakcyjnym i popularnym rozwiązaniem wśród konsumentów. Zwłaszcza, że może on być wykonany w różnych formatach – podłużnym, portretowym czy panoramicznym, z wcześniej zdefiniowaną wysokością i szerokością. Aby sprostać tym wymaganiom firma Müller Martini stworzyła cyfrową linię introligatorską Diamant MC digital. Jak informuje producent, linia Diamant MC digital umożliwia zawieszanie bloków książkowych o różnych grubościach w okładkach wyposażonych w grzbietówki o stałej szerokości. Jeżeli grubość bloków książkowych oscyluje w określonym przedziale, maszyna automatycznie dostosowuje swoje ustawienia. Linia w podstawowej wersji składa się z trzech sekcji: podawania, oklejania grzbietu i zawieszania bloku w okładkę. Ustawienia każdej z nich zmieniają się z chwilą, gdy ostatnia książka opuszcza daną sekcję. Kolejne bloki albumów czekają przed sekcją podawania do czasu wprowadzenia zmian w jej ustawieniu. Następnie bloki są do niej automatycznie wprowadzane i kontynuowana jest produkcja. Dzięki temu w maszynie zawsze znajdują się oprawiane albumy, a proces przygotowania poszczególnych stacji przebiega bez jej przerywania. Zarówno bloki książkowe jak i okładki zaopatrzone są w kody kreskowe. Mają one zagwarantować, że na danym bloku jest zawieszana właściwa okładka. Przed wprowadzeniem produktu do urządzenia, dedykowany skaner sczytuje kod z bloku książkowego. Drugi skaner sprawdza kod umieszczony na okładce albumu przed wprowadzeniem obu elementów fotoalbumu – tzn. bloku i okładki – do stacji zawieszania. Jednocześnie operator systemu ma możliwość śledzenia pozycji poszczególnych bloków książkowych i okładek na monitorze. Dzięki maksymalnej wydajności 2100 taktów na godzinę oraz za sprawą wysokiego poziomu automatyzacji i odpowiedniej jakości oprawianych książek, linia Diamant MC digital spełnia – zdaniem producenta – wszystkie wymagania firm zajmujących się profesjonalną oprawą fotoalbumów. Opracowano na podstawie informacji firmy Müller Martini