Coraz więcej udziałów Muzy dla Kompapu
24 sie 2010 13:44

Jak informuje portal Parkiet.com, blisko 204,5 tys. akcji Muzy kupił od jednego z głównych udziałowców kwidzyński Kompap (o jego planach związanych z wydawnictwem już informowaliśmy) w zakończonym 19 sierpnia wezwaniu na 1,3 mln papierów wydawnictwa uprawniających do 39,16 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Gdyby wezwanie powiodło się całkowicie, Kompap miałby akcje uprawniające do 66 proc. głosów. Na razie zwiększył udział w kapitale spółki do 38,34 proc., co odpowiada 33,02 proc. głosów na jej WZA. Waldemar Lipka, prezes Kompapu twierdzi, że była to realizacja „planu minimum”, i nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w kapitale wydawnictwa. Kompap nazywany jest przez media spółką poligraficzną, choć – jak można przeczytać na stronie firmy – działa ona głównie na rynku papierniczym, świadcząc usługi poligraficzne jedynie w ograniczonym zakresie. Opracowano na podstawie www.parkiet.com