Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA wciąż bez inwestora
27 sie 2010 10:06

Jak informowaliśmy na początku sierpnia, minister skarbu państwa ogłosił przetarg na nabycie akcji spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne. Termin składania ofert minął w dniu 19 sierpnia br. o godzinie 12.00. W wyznaczonym terminie do MSP wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Ryszarda Podkulskiego, która została odrzucona z uwagi na fakt, iż nie spełniała warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu. Opracowano na podstawie www.msp.gov.pl