O roli książek i czasopism na Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich
30 sie 2010 09:56

W dniach 8-10 września w Warszawie będzie się odbywał Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Obrady będą się toczyć w gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5 oraz w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1. Celem Zjazdu jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski. Patronat honorowy nad Zjazdem objął Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP, a gościem honorowym ma być Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W programie imprezy przewidziano m.in. sesję tematyczną „Książki i czasopisma dla inżynierów w XXI wieku”, której będą przewodniczyć Bohdan Gawroński, dyrektor Oficyny Wydawniczej PW oraz Andrzej Kusyk, prezes Wydawnictwa SIGMA NOT. W ramach sesji przewidziano wystąpienia: Andrzeja Szyprowskiego (czasopismo „Przemysł Chemiczny”) „Nowoczesne pismo papierowe w dobie Internetu”; Anieli Topulos (PTWK, byłej dyrektor WNT) „Baza wiedzy – nowe podejście do książki i informacji naukowo-technicznej”; Anny Szemberg, byłego dyrektora wydawniczego publikacji akademickich i naukowych Wydawnictwa Naukowego PWN „Wydawca XXI wieku dystrybutorem wiedzy (publikacje  elektroniczne)”; Daniela Palucha z Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej „Elektroniczny podręcznik multimedialny w kształceniu inżynierów” oraz Krzysztofa Wiśniewskiego, redaktora naczelnego Wydawnictw Komunikacji i Łączności, „Nowoczesna książka dla inżynierów praktyków”. Opracowano na podstawie www.rynek-ksiazki.pl