Ekspertyzy dla przedsiębiorstw poligraficznych
31 sie 2010 13:43

Centrum Badań i Analiz oraz Sekcja Poligrafów SIMP stawiają do dyspozycji przedsiębiorstw poligraficznych doświadczony zespół rzeczoznawców SIMP. Eksperci i rzeczoznawcy gotowi są wspierać ich pracę w dziedzinach wymagających szczególnych kompetencji wykraczających poza branżę poligraficzną. Rzeczoznawcy Centrum Badań i Analiz wykonują zlecane zadania sprawnie, dając gwarancje najwyższej jakości, rzetelności i wiarygodności. Ich orzeczenia są honorowane przez banki, sądy, urzędy skarbowe i państwowe, z którymi współpracują. Wykonywane są następujące usługi: - wyceny maszyn i urządzeń poligraficznych; - ekspertyzy techniczne i technologiczne (np. weryfikacja jakości wykonanych zleceń); - wycena nieruchomości (wyceny wykonują rzeczoznawcy z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości); - wycena praw niematerialnych w celu wniesienia aportem do spółki, sprzedaży, zabezpieczenia kredytowego lub leasingowego, odpisów amortyzacyjnych, windykacji długów, opłat skarbowych, postępowania spadkowego, postępowania sądowego oraz ubezpieczenia; - wycena przedsiębiorstw; - wydawanie opinii technicznych w zakresie innowacyjności finansowanych rozwiązań dotyczących stosowanej technologii, maszyn i urządzeń technicznych (dla celów uzyskania dotacji unijnych i kredytów technologicznych); - prowadzenie badań i analiz rynkowych; - wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć w celu pomagania przedsiębiorcom w uzyskaniu finansowania w ramach projektów celowych. Rzeczoznawcy Centrum Badań i Analiz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz. Więcej informacji: www.cbia.elpis.pl