Wzrost sprzedaży i zysku Agfa Graphics w 2. kwartale 2010
2 wrz 2010 14:38

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. przychody grupy zwiększyły się o 8,7 proc., co wpłynęło na niemal dwukrotny wzrost zysku operacyjnego (EBIT) z działalności podstawowej do kwoty 84 mln euro. Zysk netto Agfa-Gevaert wyniósł 39 mln euro, co oznacza już trzeci z kolei kwartał zakończony pozytywnym wynikiem finansowym. Znaczący w tym udział ma Agfa Graphics, której przychody w 2. kwartale br. – w porównaniu z analogicznym okresem 2009 – zwiększyły się o niemal 20 proc., zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej wzrósł prawie trzykrotnie i wyniósł 46,1 mln euro. Wzrost przychodów wynika przede wszystkim ze wzmożonego popytu odnotowanego w segmencie CtP, jak też na rynku analogowych filmów stosowanych w urządzeniach CtF. Agfa Graphics odnotowała też dalszy wzrost w segmencie przemysłowego druku inkjetowego. Jeśli chodzi o poszczególne regiony świata, wzrost przychodów ze sprzedaży jest przede wszystkim zasługą bardzo dobrych wyników osiągniętych przez Agfa Graphics w Stanach Zjednoczonych oraz na rynkach wschodzących. Jak podkreślono w informacji prasowej, w większości krajów europejskich kondycja branży poligraficznej poprawia się o wiele wolniej niż na całym świecie. Podsumowując, na przychody całej grupy wciąż duży wpływ ma duża presja konkurencyjna w tym przemyśle. Dzięki wydajnemu wykorzystaniu swoich mocy produkcyjnych, wyższej sprzedaży w sektorze CtF, pozytywnym warunkom na rynkach surowcowych oraz korzystnym efektom przejęcia własności intelektualnej, marża zysku brutto Agfa Graphics wzrosła z 27 proc. w 2. kwartale ub.r. do 33,2 proc. w analogicznym okresie br. Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych dwóch latach, dalszej redukcji uległy koszty związane z obsługą sprzedaży i administracją. Znaczącymi wydarzeniami dla Agfa Graphics w 2. kwartale br. były targi Fespa oraz Ipex. Na drugiej z wymienionych wystaw firma przekroczyła swoje założenia w zakresie sprzedaży zarówno rozwiązań dla prepressu, jak i przemysłowych systemów inkjetowych. W całym 1. półroczu br. przychody grupy Agfa Gevaert wyniosły 1,4 mld euro, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w porównaniu z 1. półroczem 2009. Zysk brutto wzrósł o 17,1 proc., zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) o 54,6 proc., zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) o 107,6 proc. Jeszcze lepszymi wynikami półrocznymi może pochwalić się Agfa Graphics, której przychody w tym okresie wyniosły 736 mln euro (wzrost o 14,8 proc.). Znacząco wzrósł również jej zysk operacyjny. Przy założeniu, że kursy wymiany walut i warunki makroekonomiczne pozostaną na stabilnym poziomie, kierownictwo Agfa-Gevaert oczekuje, że w skali całego roku grupa odnotuje wzrost przychodów wielkości ok. 200 mln euro. Na ten wynik zapracuje przede wszystkim Agfa Graphics. Opracowano (na podstawie materiałów firmy Agfa-Gevaert