Dalsze informacje na temat stawki VAT na książki i czasopisma
9 wrz 2010 12:37

Jak poinformowała Izba Wydawców Prasy, ze spotkania i ustaleń u ministra Michała Boniego w Urzędzie Rady Ministrów, które miało miejsce 8 września i w którym uczestniczył prezes IWP Wiesław Podkański, wynika, że od 1 stycznia 2011 roku na prasę specjalistyczną i książkę obowiązywać będzie 5% stawka VAT. Izba Wydawców Prasy przypomina, że w tej sprawie - biorąc pod uwagę procesy legislacyjne na poziomie Rady UE (ECOFIN), bo tam zapadają decyzje - występowała na wiosnę 2009 r. do premiera i ministrów kultury oraz finansów z propozycja utrzymania „0” lub silnie zredukowanej stawki VAT, a ponownie w kwietniu 2010 po uchwałach Walnego Zgromadzenia IWP. (Przypomnijmy, że z pismem w tej sprawie występowała do ministerstwa finansów również Polska Izba Druku, o czym informowaliśmy na stronie internetowej „Poligrafiki”.) Na wspomnianym spotkaniu, na tle pisma IWP do ministra finansów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski uznał za zasadną propozycję IWP wprowadzenia okresu przejściowego dla rozliczeń sprzedaży tytułów prasowych, które wprowadzone do sprzedaży do końca 2010 roku z obowiązującą stawką VAT będą wg niej rozliczane w 2011 roku. Ponadto biuro IWP informuje, że czynione są starania o wyrównanie stawki VAT dla całej produkcji prasowej i książkowej do 5% stawki VAT. Opracowano na podstawie informacji IWP