Redukcja zużycia farby z :Apogee InkSave
15 wrz 2010 09:33

Agfa Graphics poinformowała, że po uzupełnieniu systemu przygotowania produkcji :Apogee Prepress o moduł InkSave jeden z jej klientów – amerykański Baesman Group – zredukował zużycie farby drukarskiej o 18 proc. Baesman Group z siedzibą w Hilliard (Ohio) specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie tworzenia wielokanałowych strategii marketingowych, direct mailingu oraz prowadzenia w imieniu klienta programów lojalnościowych, akcji promocyjnych i sprzedaży bezpośredniej – od polecenia wysyłki do obsługi zwrotów. Firma powstała w 1952 roku. Kryzys finansowy i gospodarczy spowodował, że kierownictwo Baesman Group zostało zmuszone do znalezienia obszarów pozwalających na uzyskanie oszczędności kosztów bez obniżania jakości świadczonych usług. Z tego względu w jej działaniach znalazł zastosowanie moduł InkSave stworzony przez Agfa Graphics i stanowiący część systemu workflow :Apogee Prepress. O jego wyborze zdecydowały: gwarantowana redukcja zużycia farby, szybszy czas schnięcia wydruków oraz pełna integracja z procesem przygotowania produkcji (prepress). „Program nie tylko pozwolił na uzyskanie oszczędności finansowych przez naszą firmę, ale też pomógł w utrzymaniu stabilności kolorystycznej w przypadku prac wysokonakładowych oraz na realizację większej liczby zleceń dzięki szybszemu schnięciu wydruków – mówi Mark Acree, kierujący działami prepressu i druku w firmie Baesman Group. – Dodatkową korzyścią było skrócenie czasu narządzania maszyny drukującej. InkSave pozwala jednocześnie na zmianę gęstości farbowej o pięć punktów w dowolną stronę, bez zauważalnych zmian w kolorystyce.” Niedawno InkSave został poddany testom podczas konferencji technologicznej IPA w Chicago. Pokazały one, że optymalizacja zużycia farby jest niezwykle przydatną funkcją i że drukarze mogą tylko skorzystać wdrażając tego rodzaju rozwiązania w swoich zakładach poligraficznych. „Przeprowadzone podczas konferencji testy udowodniły dobitnie wartość InkSave – przekonuje Deborah Hutcheson, dyrektor marketingu w północnoamerykańskim oddziale Agfa Graphics. – Program ten jest unikalny za sprawą możliwości jego pełnej integracji z systemem workflow :Apogee Prepress. Dzięki temu cały proces przetwarzania plików jest wykonywany w programie do renderingu dokumentów PDF, co zapewnia właściwą obsługę naddruków i przezroczystości. To z kolei wpływa na wyższą automatyzację i niezawodność produkcji. Zmiany w maszynie lub zastosowanie innego podłoża nie powodują konieczności ponownej obróbki plików w programie zewnętrznym. Całość jest obsługiwana wewnątrz zintegrowanego systemu prepress.” Jak zapewnia Agfa Graphics, dzięki zastosowaniu modułu InkSave jego użytkownicy mogą obniżyć koszty związane ze zużyciem farby drukarskiej nawet o 30 proc. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa