Certyfikat PEFC dla firmy Mercator Papier
17 wrz 2010 14:04

W dniu 03.09.2010 r. firma Mercator Papier otrzymała certyfikat PEFC o numerze 14502310. Przyznanie certyfikatu PEFC, wydanego we współpracy z BMG Trada Certifiering AB, potwierdza głębokie zaangażowanie firmy Mercator Papier na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej oraz plasuje ją na pozycji uznanego elementu łańcucha kontroli pochodzenia produktu. Certyfikacja PEFC umożliwia wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania drewna i handlu nim muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu. PEFC to międzynarodowa organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Celem jej działania jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej, które muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Z tego względu certyfikacja PEFC jest prowadzona wedle standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC. Obecnie wiele krajów opracowało własne standardy certyfikacji leśnej zgodnej z zasadami PEFC. W sumie ponad 199 mln ha lasów w 20 krajach poddanych zostało certyfikacji zgodnie ze standardami PEFC bądź certyfikacja ta odbyła się zgodnie ze standardami krajowych systemów certyfikacji, które uzyskały akredytację PEFC. Dzięki temu PEFC stał się największym światowym systemem certyfikacji, jeśli chodzi o rozmiar certyfikowanego obszaru, przy uwzględnieniu krajowych systemów PEFC oraz innych krajowych systemów certyfikacji. Nie jest to pierwszy certyfikat tego rodzaju przyznany firmie. Mercator Papier Sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce firma zajmująca się dystrybucją papieru i kartonu otrzymała 26 czerwca 2009 certyfikat FSC w programie Smart Wood organizacji Rainforest Alliance. Certyfikat ten gwarantuje klientom kontrolę sprzedawanych przez Mercator Papier produktów według systemów i procedur, które pozwalają na śledzenie życia produktu, począwszy od drewna okrągłego hodowanego przez plantatora, poprzez etapy przetwórstwa pierwotnego i wtórnego, aż po hurtownika sprzedającego produkt na rynku. Większość dostępnych w ofercie Mercator Papier produktów jest standardowo lub na życzenie dostarczana z certyfikatem FSC lub PEFC. Papiernie, z których pochodzą znajdujące się w ofercie papiery i kartony, w większości spełniają wymogi norm ISO 14001, ISO 9001, EMAS, OHSAS 18001, zapewniając właściwą dbałość o ekologię i optymalny system zarządzania. Zgodność z normami gwarantuje, że celuloza użyta do produkcji pochodzi z drewna pozyskanego wyłącznie z lasów zarządzanych zgodnie z najlepszymi kryteriami socjalnymi i ekologicznymi. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Papier