Druga edycja konkursu Heidelberg ECO Printing Award
5 paź 2010 12:14

Po sukcesie pierwszej edycji konkursu Heidelberg ECO Printing Award 2008 firma Heidelberger Druckmaschinen AG ogłasza drugą międzynarodową edycję konkursu w zakresie ochrony środowiska dla drukarń offsetowych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie drukarnie, które dysponują przynajmniej jedną offsetową arkuszową maszyną drukującą. Nagrody na sumę 50 000 euro będą przyznane w dwóch kategoriach: „firma działająca proekologicznie“ oraz „przyszłościowe rozwiązania“. Główne aspekty konkursu to zrównoważone wykorzystanie zasobów i energii, ochrona klimatu i zarządzanie z myślą o ochronie środowiska. Kwestie działalności proekologicznej mogą odnosić się do całego przedsiębiorstwa poligraficznego, jak również rozwiązań dla poszczególnych działów: przygotowalni, drukowania, introligatorni, logistyki i kultury firmy. Zwycięzcy powinni stanowić wzór dla całej branży poligraficznej i zachęcać inne firmy do działalności proekologicznej. „Chcemy, aby ten konkurs był platformą dla branży poligraficznej, na której można wymieniać się doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska oraz działań proekologicznych, jak również zachęcać się wzajemnie do tego typu działań” - wyjaśnia Stephan Plenz, członek zarządu ds. urządzeń w firmie Heidelberg. – Zwycięzcy pierwszej edycji konkursu doskonale pokazali, że można jednocześnie odnosić sukcesy ekonomiczne i produkować bez szkody dla środowiska naturalnego. Popieramy i wspomagamy takie działania oraz uważamy się za lidera w zakresie ekologicznego drukowania.“ W pierwszej edycji konkursu przed dwoma laty wzięło udział ponad 50 drukarń z całego świata. Termin przyjmowania zgłoszeń trwa od 1 października 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Rozdanie nagród Heidelberg ECO Printing Award będzie miało miejsce w czerwcu 2011 r. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.heidelberg.com/www/html/en/content/articles/about_us/environment/hei_eco/100928_eco_printing_award Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą, e-mailem lub faksem na adres: Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberg ECO Printing Award Alte Eppelheimer Straße 26 D-69115 Heidelberg Deutschland / Germany Fax.: +49-6221-92-33-29 E-mail: environment@heidelberg.com Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg