Konferencja nt. „Sektor poligraficzny w gospodarce Polski, Czech i Niemiec”
25 paź 2010 09:58

Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy współpracy Centrum Badań i Analiz Oddziału Warszawskiego SIMP rozpoczęła działania związane z organizacją międzynarodowej konferencji naukowej „Sektor poligraficzny w gospodarce Polski, Czech i Niemiec: transformacja i perspektywy”. Konferencję zaplanowano na listopad 2011 roku, na terenie Dolnego Śląska (Karkonosze) oraz Saksonii, dokąd uczestnicy udadzą się w ramach wizyty studyjnej. Na czele komitetu organizacyjnego stanął Tadeusz Chęsy, prezes Sekcji Poligrafów SIMP, a partnerem wykonawczym będzie Pracownia Szkoleń i Konferencji CBiA. Do udziału w konferencji zostanie zaproszone szerokie grono fachowców, menedżerów oraz pracowników naukowych związanych z poligrafią, a także grupa studentów kierunków poligraficznych, których pobyt organizatorzy pragną w całości sfinansować dzięki wsparciu sponsorów. Obszerny program merytoryczny obejmuje 3 panele problemowe: - Transformacja sektora poligraficznego w latach 1989-2011 w Polsce, Czechach i Niemczech. - Wpływ mediów elektronicznych i nowych nośników informacji na sektor poligraficzny. - Innowacyjne technologie w sektorze poligraficznym. Uczestnicy konferencji będą mieli ponadto okazję zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami centrum badawczo-rozwojowego koncernu poligraficznego Koenig & Bauer AG (KBA) w Radebeul k. Drezna. Organizatorzy konferencji wiążą szczególne oczekiwania z efektami debaty „Determinanty rozwoju sektora poligraficznego na lata 2012-2020”, której zapis, podobnie jak zbiór referatów oraz wnioski i rekomendacje Rady Programowej, zostaną opublikowane w książce „Sektor poligraficzny w gospodarce Polski, Czech i Niemiec: transformacja i perspektywy”. Organizatorzy przewidują ponadto wydanie publikacji kartograficznej „Poligraficzna mapa polsko-czesko-niemieckiego pogranicza”. Sponsorem konferencji jest firma Koenig & Bauer AG (KBA), Patronat medialny objął magazyn Poligrafika. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i współpracą z organizatorami prosimy o kontakt: Centrum Badań i Analiz Oddziału Warszawskiego SIMP Pracownia Szkoleń i Konferencji Dyr. Maciej Łokaj Tel. 22 867 17 84 514 090 056 e-mail: cbia@elpis.pl