Innowacyjne projekty w poligrafii
28 paź 2010 11:14

W listopadzie 2010 roku zakończy się trwająca trzy lata realizacja projektów w ramach pilotażowego programu „Bon na Innowacje”. Uruchomienie programu to jedno z działań polskiego rządu i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mających zainicjować współpracę mikro i małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w celu podniesienia poziomu innowacyjności w tym obszarze. W Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego w Warszawie, jako jednostce naukowej, zrealizowanych zostało dwanaście projektów w ramach tego programu. Projekty dotyczyły m.in.: modyfikacji systemu komunikowania się z klientem; zaprojektowania procesu zmian w zarządzaniu; wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi związanej z produktem i usługą; określenia programu szkoleń specjalistycznych i metod szkolenia na potrzeby lokalnego środowiska branży poligraficzno-reklamowej; usprawnienia działalności przedsiębiorstwa w sferze zarządzania; wykonania pracy badawczej nt. udoskonalenia istniejącej w firmie technologii informatycznej. W ramach programu „Bon na Innowacje” jeden przedsiębiorca otrzymał wsparcie o wartości 15 tys. złotych. Wielkość wsparcia była możliwa do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Z zapowiedzi PARP wynika, że program może być kontynuowany w roku przyszłym. COBRPP już dziś zaprasza przedsiębiorców z branży poligraficznej do współpracy. Irena Zielińska Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego