Obchody 200. rocznicy urodzin Samuela Orgelbranda
28 paź 2010 14:39

26 października br. w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 200. rocznicy urodzin Samuela Orgelbranda, zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Polskiej Izby Książki, Polskiej Izby Druku oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma. Samuel Orgelbrand to jeden z wybitnych polskich XIX-wiecznych wydawców, drukarzy i księgarzy. Był m.in. wydawcą 28-tomowej “Encyklopedii Powszechnej” zwanej Encyklopedią Orgelbranda; w tym roku mija też 150. rocznica wydania jej pierwszego tomu. Orgelbrand wydawał też czasopisma; łącznie jego dorobek edytorski obejmuje ok. 500 tytułów w języku polskim i ok. 100 w języku hebrajskim. Wybudował też drukarnię przy ul. Bednarskiej w Warszawie. W jubileuszowych obchodach uczestniczyli reprezentanci władz stolicy z Ewą Malinowską-Grupińską – przewodniczącą Rady m.st. Warszawy, przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z rynkiem książki oraz potomkowie rodziny Samuela Orgelbranda. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 nadaniem nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda” skwerowi pomiędzy ulicami Mariensztat a Sowią oraz uroczystym odsłonięciem kamienia pamiątkowego ufundowanego przez rodzinę jubilata. O godzinie 12 zainaugurowano konferencję „Samuel Orgelbrand (1810-1868)” w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Jej program obejmował wystąpienia przedstawiciela Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz attache kulturalnego Ambasady Izraela i referaty, m.in.: Encyklopedia Powszechna i Talmud Babiloński – pomnikowe edycje Samuela Orgelbranda (Olga Zienkiewicz), Samuel Orgelbrand a współcześni poligrafowie warszawscy (Stefan Lewandowski), Towarzystwo Akcyjne Odlewni Czcionek Samuela Orgelbranda i Synów (Andrzej Tomaszewski) oraz Orgelbrandiana w Muzeum Drukarstwa (Michał T. Horoszewicz). Poligrafika była jednym z patronów medialnych obchodów. Oprac. IZ