Terhi Koipijärvi kieruje działem w Stora Enso
5 lis 2010 11:57

Koncern Stora Enso poinformował o powołaniu do życia nowego działu w swoich strukturach – Global Responsibility – zajmującego się kreowaniem i koordynacją działań firmy zgodnych z globalną polityką środowiskową. Jego szefem od 1 listopada br. została 43-letnia Terhi Koipijärvi, pełniąca do niedawna funkcję wiceprezesa ds. polityki środowiskowej i odpowiedzialności korporacyjnej w Metsäliitto Group. Nowy dział w strukturach skandynawskiego koncernu ma wzmocnić inicjatywy podejmowane przez Stora Enso w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. Jego zadaniem będzie angażowanie akcjonariuszy firmy z całego świata w prowadzone przez nią aktywne działania środowiskowe, będące uzupełnieniem tradycyjnej polityki realizowanej w tym zakresie. „Tym samym chcemy wykonać kolejny krok w realizacji nowej polityki w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Posiadając mocne podstawy polityki zrównoważonego rozwoju, znajdujemy się w odpowiednim punkcie wyjścia do podjęcia tego rodzaju inicjatywy. Zadaniem nowego działu będzie nawiązanie bliskiego dialogu z akcjonariuszami Stora Enso z całego świata. Musimy w większym stopniu poznać środowiska, w jakich funkcjonujemy, oraz wpływ naszych działań na życie ludzi skupionych w tych środowiskach”, mówi Jouko Karvinen, CEO firmy Stora Enso. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso