Wydawnictwa Naukowo-Techniczne do likwidacji?
22 lis 2010 09:27

Jak podaje na swoich stronach internetowych branżowy dwutygodnik „Biblioteka Analiz” powołując się na swoje źródła informacji, ministerstwo skarbu państwa podjęło decyzję o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w stosunku do Wydawnictw Naukowo-Technicznych. W czwartek, 18 listopada ze stanowiska prezesa oficyny odwołany został Dariusz Nowak. Minister skarbu państwa powołał także likwidatora spółki. Warto przypomnieć, że w dwukrotnie ogłaszanym przetargu na sprzedaż dwóch budynków i działki przy ul. Mazowieckiej 2/4, gdzie mieści się siedziba WNT, nie zgłosił się żaden chętny nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 20 mln zł netto. Opracowano na podstawie www.rynek-ksiazki.pl