Flint Group zakończył kolejną fazę rejestracji REACH
24 lis 2010 14:44

1 grudnia 2010 upływa termin zakończenia kolejnego ważnego etapu REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego substancji chemicznych i ich bezpiecznego stosowania (CE 1907/2006). Około 5000 substancji chemicznych, bądź uznanych za szczególnie niebezpieczne, bądź produkowanych w krajach UE albo do nich importowanych w ilościach przekraczających 1000 ton rocznie, powinno zostać zarejestrowanych przez producentów lub importerów. Substancje, które nie zostaną zarejestrowane do 1 grudnia 2010, będą zakazane na unijnym rynku. Firma Flint Group dokonała z końcem września, a więc sporo przed terminem, rejestracji żywic i pigmentów, które importuje w ilościach większych niż 1000 t/rok. Duża część z 5000 substancji, których termin rejestracji upływa 1 grudnia, nie została jeszcze zarejestrowana. Sytuacja ta może spowodować poważne problemy z zaopatrzeniem u producentów wykorzystujących te substancje w swoich produktach. Proces rejestracji jest dość złożony: dokumentacja związana z rejestracją danej substancji liczy ok. 500 stron, a koszty mogą przekroczyć 23 tys. euro/substancję, nie licząc kosztów testów i gromadzenia danych. „Wiemy doskonale, że sektor produkcji farb przoduje, jeśli chodzi o wymagania dotyczące rejestracji. Niemniej fakt, że liczne substancje nie zostały jeszcze zarejestrowane, powinien niepokoić wszystkie sektory przemysłu, włącznie z sektorem drukarstwa” - stwierdził Erich Frank, dyrektor techniczny Flint Group Print Media Europe. Zespół REACH firmy Flint Group przygotowuje się już do kolejnego etapu – czerwca 2013, kiedy to wszystkie wymienione substancje, których roczna produkcja wynosi od 100 do 1000 ton, będą również musiały być objęte rejestracją. Na podstawie informacji firmy Flint Group opracowała IZ