Spółka Media Regionalne zamyka drukarnię w Bydgoszczy
24 lis 2010 09:53

Od początku przyszłego roku „Gazeta Pomorska”, wydawana przez spółkę Media Regionalne, będzie się ukazywała w mniejszym formacie i będzie drukowana w jednym, a nie w dwóch grzbietach. Zmiany te wiążą się z zamknięciem należącej do MR drukarni w Bydgoszczy, w której drukowane są obecnie „Gazeta Pomorska” oraz tygodnik „Teraz Toruń”. Z początkiem stycznia 2011 roku druk tygodnika zostanie przeniesiony do drukarni Mediów Regionalnych w Koszalinie, natomiast „Gazety Pomorskiej” - do drukarni Express Media w Bydgoszczy (Express Media wydaje konkurencyjny dziennik „Express Bydgoski”). Marek Ciesielski, dyrektor zarządzający oddziału Mediów Regionalnych w Bydgoszczy, uważa, że nie będzie to miało wpływu na współpracę wydawców w zakresie druku „Gazety Pomorskiej” i tłumaczy: „Zaproponowane przez nową drukarnię warunki gwarantują między innymi pożądany format i druk w jednym grzbiecie. To czynniki niezmiernie ważne dla funkcjonowania „Pomorskiej”, których w dotychczasowych warunkach nie byliśmy w stanie zapewnić”. W drukarni MR w Bydgoszczy pracuje 20 osób. Hubert Żyżkowski, kierownik ds. marketingu i PR Mediów Regionalnych wyjaśnia, że spółka zaproponowała pracownikom drukarni „pakiet osłonowy wykraczający poza standardowe regulacje kodeksu pracy. Uzyskają oni dodatkowe świadczenia finansowe, a także będą mogli skorzystać z kompleksowych usług doradztwa personalnego świadczonych przez profesjonalną firmę”. Opracowano na podstawie www.press.pl