Nowe wydanie magazynu „Aktualności Heidelberga”
26 lis 2010 09:23

Najnowsza technologia jest obecnie dostępna na całym świecie. Ten, kto chce zapewnić sobie przewagę, powinien więc inwestować nie tylko w najlepszą technikę, lecz także w wiedzę, która przynosi zysk. Heidelberger Druckmaschinen AG w najnowszym wydaniu swojego magazynu przedstawia zakłady poligraficzne umiejętnie wykorzystujące czynnik „wiedzy” jako motor rozwoju gospodarczego. „Aktualności Heidelberga” m.in. pokazują, na przykładzie holenderskiej firmy Henk Grafimedia Center, w jaki sposób wykorzystując procesy zarządzania połączyć różne obszary kompetencji w jedną z najbardziej ekologicznych drukarń na świecie. W magazynie znajdują się też cenne informacje na temat oferty szkoleń i usług doradczych Heidelberga, porady dla drukarń, jak udoskonalić własny marketing, a także interesujące spostrzeżenie na temat psychologii negocjacji handlowych. Bieżące wydanie „Aktualności Heidelberga” podaje również informacje na temat kształcenia poligraficznego w różnych krajach oraz porusza zagadnienie oferowanych nowych opcji sprzętowych i programowych dla zainstalowanych już maszyn Heidelberg. Numer 270. „Aktualności Heidelberga” jest już dostępny. Osobiste egzemplarze można łatwo zamówić na stronie www.heidelberg-news.com, drogą mailową pod adresem Heidelberg.News@heidelberg.com lub faksem pod numerem +49-6221-92-5042. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska